Офіційні правила участі у Рекламній Акції «2 місяці подарунків від Helen Harper Baby»

 

 

м. Київ                                                                                                                         16 вересня 2015 року

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОНТЕКС УКРАЇНА», що є юридичною особою за законодавством України, в особі генерального директора Цьома М. М., діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙ ДЖІ», в особі генерального директора Костюкова С. М., діє на підставі Статуту, з іншої сторони, надалі іменуються «Сторонами», уклали цю Додаткову угоду № 7 від 07 вересня 2015 року (надалі – «Додаток») до Договору № 011214 від 01 грудня 2014 року (надалі – «Договір»), домовились про проведення Рекламної Акції «2 місяці подарунків від Helen Harper Baby» (далі – «Акція») і встановили наступні Офіційні правила участі в Акції (надалі – «Правила»):

 

 1. Організатор та Виконавець Акції

1.1. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ОНТЕКС УКРАЇНА», що є юридичною особою за законодавством України (надалі – «Організатор»). Місцезнаходження Організатора: Україна, м. Київ, вул. М. Пимоненка, 13, літ. Ц; код ЄДРПОУ  – 37728333

1.2. Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙ ДЖІ» (надалі – «Виконавець»). Місцезнаходження Виконавця: 02068, м. Київ, вул.Драгоманова, буд. 6А, оф.1,  телефон (044) 575-73-48, код ЄДРПОУ – 30776967. Виконавець має право залучати до проведення окремих етапів Акції третіх осіб.

1.3. Метою проведення Акції є ознайомлення споживачів з новими характеристиками та властивостями товарів, які виготовляються під торговельною маркою Helen Harper (надалі — «ТМ Helen Harper»), залучення уваги та підвищення лояльності потенційних споживачів до таких товарів, а також інформування споживачів про якісні характеристики та споживчі властивості таких товарів з метою збільшення об’ємів продажів таких товарів.

 

 1. Право на участь у Акції

2.1. Учасниками Акції можуть бути будь-які особи, що є громадянами України, проживають на території України та досягли повноліття (18 років), за винятком осіб, зазначених у п. 2.2. цих Правил (надалі – «Учасники»). Учасником вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 2 даних Правил.

2.2. Не визнаються Учасниками і не мають права брати в ній участь: працівники Організатора, Виконавця та будь-яких інших компаній, які беруть участь у підготовці та проведенні Акції, їхні близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки).

2.3. Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів Акційної продукції, що здійснюють її придбання для власного споживання без комерційної мети. Будь-які дії Учасників щодо реалізації (продажу, обміну), та/або публічного оприлюднення інформації про Акційні коди, які стали відомі йому будь-яким чином, а також набуття та/або придбання інформації про Акційні коди без придбання Акційної продукції вважається порушенням умов цих Правил, а Учасник таким, що не відповідає вимогам цих Правил та не має права на отримання Подарунку за умовами цієї Акції.

 

 1. Тривалість Акції та місце її проведення

3.1. Акція проводиться на всій території України, крім АР Крим та інших тимчасово окупованих територій. Тривалість акції з 01 листопада 2015 року по 31 грудня 2015 року включно.
3.1.1 Акційні коди, які були зареєстровані до 1 листопада, братимуть участь у розіграші «Щотижневого призу» 1 тижня, а також «Щомісячного призу» 1 місяця.
3.2. Період відправлення Подарунків протягом 1 (одного) місяця з моменту отримання всіх необхідних даних, зазначених в п. 8.5

 1. Продукція, призначена для участі в Акції

4.1. Продукція, призначена для участі в Акції – продукція, що продається Організатором Акції в межах його господарської діяльності (надалі – «Акційна продукція») на території проведення Акції, як окрема роздрібна одиниця вказана в таблиці 1.

Таблиця 1

Назва Акційної продукції
Підгузки Helen Harper Baby Mini (3-6 кг) 78 шт.
Підгузки Helen Harper Baby Midi (4-9 кг) 52 шт.
Підгузки Helen Harper Baby Midi (4-9 кг) 70 шт.
Підгузки Helen Harper Baby Maxi (7-18 кг) 44 шт.
Підгузки Helen Harper Baby Maxi (7-18 кг) 62 шт.
Підгузки Helen Harper Baby Junior (11-25 кг) 40 шт.
Підгузки Helen Harper Baby Junior (11-25 кг) 54 шт.

 

 1. Фонд Подарунків Акції.

5.1. У разі дотримання Правил проведення Акції, Учасники мають можливість взяти участь у розіграші Подарунку від ТМ Helen Harper.

5.2. Під Щотижневим Подарунком в цих Правилах мається на увазі право на отримання 1 (одного) з 5 (п’яти) місячних запасів підгузків ТМ Helen Harper. або 1 (одного) електромобіля (надалі – «Щотижневий Подарунок»). Під Щомісячним Подарунком в цих Правилах мається на увазі  право на отримання 1 (одного) з 2 (двох) смартфонів або 1 (одного) з 2 (двох) планшетів (надалі – «Щомісячний Подарунок»).

5.3 За період дії акції Учасник має змогу виграти 1 (один) з 45 (сорока п’яти) місячних запасів  пiдгузків, 1 (один) з 9 (дев’яти) електромобілів, 1 (один) з 4 (чотирьох) смартфонів, 1 (один) з 4 (чотирьох) планшетів.

5.4. Кількість Щотижневих та Щомісячних Подарунків (надалі – Подарунок) обмежена кількістю розіграшів Подарунка (визначень Переможця, який здобув право на отримання Подарунка), яке відбувається згідно з п. 7.2. цих Правил.

5.5. Щотижневий або Щомісячний Подарунок може бути отриманий Учасником тільки при повному виконанні умов Правил.

5.6. Організатор та/або Виконавець залишає за собою право самостійно визначати постачальників послуг для доставки передбаченого Подарунку Учаснику, який набув право на отримання Подарунка.

5.7. Подарунок може бути отриманий Учасником, який здобув право на отримання такого Подарунка (надалі — «Переможець»), тільки згідно з умовами цих Правил.

5.8. Вартість та інші параметри і характеристики Подарунків визначаються на розсуд Організатора й можуть не збігатись з очікуваннями Учасників. Подарунки можуть відрізнятись від їхніх зображень у рекламних матеріалах (друкованих та електронних тощо).

5.9. Заміна Подарунків грошовим еквівалентом, будь-яким іншим благом або одного подарунка іншим не допускається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають.

 

 1. Порядок участі в Акції та реєстрація Учасників.

6.1. Для участі в Акції Учаснику необхідно здійснити наступні дії в період з 01 листопада 2015 року по 31 грудня 2015 року включно:

6.1.1. зареєструвати унікальний акційний код (який становить собою декiлька символів, що складаються з цифр, захищених скретч-покриттям, що нанесене на зовнішній стороні упаковки Акційної продукції), з 00 годин 00 хвилин 00 секунд 01 листопада 2015 року до 23 годин 59 хвилин 59 секунд 31 грудня 2015 року на сайті http://promo.ontex.com.ua*,

*Щоб зареєструватися на сайті, слід обов’язково заповнити всі поля Реєстраційної анкети. Усі реєстрації заносяться в єдину базу з фіксацією часу реєстрації,

Реєстраційна анкета містить наступні поля:

— прізвище, ім’я – дане поле є обов’язковим для заповнення Учасником;

— мобільний номер телефону – дане поле є обов’язковим для заповнення Учасником;

— акційний код – дане поле є обов’язковим для заповнення Учасником;

— електронна адреса – дане поле є обов’язковим для заповнення Учасником;

6.1.2. Один унікальний акційний код можна зареєструвати для участі в Акції лише один раз.

6.1.3. Не даватимуть право на отримання Подарунку ті коди, які учасник не зможе підтвердити їх наявністю. Під час цього не братиметься до уваги кількість помилок (одна цифра або всі) та будь-які їх причини (нечіткість унікального коду, проблеми набору, розлади уваги тощо).

6.1.4. Кожен унікальний акційний код може бути зареєстрований лише на сайті http://promo.ontex.com.ua

6.1.5. Упродовж періоду реєстрації (зокрема, упродовж однієї доби) Учасник має право купувати Акційну продукцію в торговельних мережах України, а також у дистрибьюторів продукції, а отже,  брати участь в Акції необмежену кількість разів, однак при цьому щоразу знову виконуючи всі умови Правил, за винятком таких обмежень для забезпечення об’єктивного розподілу фонду Акції й запобігання підробкам:

— повторна реєстрація одного і того ж коду заборонена. Усі реєстрації на вимогу Організатора/Виконавця мають бути підтверджені наявністю оригіналу унікального акційного коду.

6.2. Якщо Учасник зареєстрував неправильний унікальний акційний код, реєстрація на сайті http://promo.ontex.com.ua не відбувається.

6.3. Якщо в Учасника під час реєстрації акційного коду виникли проблеми або запитання, він має змогу написати листа на електронную пошту ontexpromo@gmail.com та отримати необхідну консультацію або допомогу.

6.4. Реєстрація не відбувається, а споживач не стає Учасником в таких випадках:

6.4.1. Якщо було введено неправильний унікальний акційний код.

6.4.2. Якщо унікальний акційний код не було зареєстровано взагалі.

6.4.3. Якщо в Реєстраційній анкеті зазначений код не може бути ідентифікований (містить окрім коду зайві символи, пробіли тощо).

6.4.4. Якщо реєстрація відбулася після зазначених вище строків, встановлених цими Правилами.

6.5. Ідентифікація Учасників здійснюється Виконавцем за допомогою унікального акційного коду, який було зареєстровано на сайті http://promo.ontex.com.ua

6.6. Виконавець не несе відповідальності за технічні збої, пов’язані з реєстрацією кодів Учасників й деякими іншими проблемами: за будь-які збої в роботі мережі Інтернет; за будь-які збої в роботі приладів, котрі Учасники використовували для реєстрації кодів.

6.7. Виконавець не несе відповідальності за неможливість Учасника, який здобув право на отримання Подарунка, скористатися цим правом із будь-яких причин, що не залежать від Виконавця, зокрема, і у зв’язку з відсутністю в нього необхідних документів, через вади та проблеми зі здоров’ям Учасника, через проблеми з його фізичним чи психічним станом, через особливості віросповідання Учасника, а також у разі неможливості зв’язатися з Учасником.

6.8. У разі, якщо Учасник надав не всі документи, або надані документи не відповідають дійсності, мають ознаки фальсифікації, іншого перекручування інформації, або надані документи не підтверджують права Учасника на отримання Подарунка, а також, якщо Учасник не надав оригінал акційного коду, який засвідчує придбання Акційної продукції, то такому Учаснику може бути відмовлено в отриманні Подарунка, оскільки вважається, що він відмовився від отримання Подарунка. Будь-яка компенсація в такому разі не передбачена. Таким Подарунком Виконавець та Організатор розпоряджаються на власний розсуд.

 

 1. Визначення Переможців Акції.

7.1.  Один унікальний акційний код бере участь у розіграші Щотижневого та Щомісячного подарунку один раз, під час визначення Переможця.

7.2. Переможці Щотижневого Подарунку, які здійснили реєстрацію акційного коду згідно з умовами цих Правил, визначаються серед Учасників в наступні дні:

— 09 листопада, 16 листопада, 23 листопада, 30 листопада, 07 грудня, 14 грудня, 21 грудня, 28 грудня 2015 року та 04 січня 2016 року. У період з 09 листопада 2015 року по 04 січня 2016 року комісія зі складу представників Виконавця серед усіх акційних кодів, проводить визначення 6 (шести) Переможців, які здобувають право на отримання Подарунка.

Переможці Щомісячного Подарунку, які здійснили реєстрацію акційного коду, згідно з умовами цих Правил, визначаються серед Учасників, в наступнi дні:

— 01 грудня 2015 року та 05 січня 2016 року. У період з 01 грудня 2015 року по 05 січня 2016 року комісія зі складу представників Виконавця серед усіх акційних кодів, зареєстрованих протягом попереднього місяця Учасниками (з 00 год. 00 хв. 01 сек. до 23 год. 59 хв. 59 сек.), проводить визначення 4 (чотирьох) Переможців, які здобувають право на отримання Подарунка.

— Визначення Переможців за вихідні та святкові дні відбувається у перший робочий день, що настає  після вихідного або святкового дня.

— Переможці будуть визначені за допомогою спеціалізованого сайту random.org шляхом випадкового відбору.

7.3. Результати визначення Переможців, які отримали право на отримання Подарунка, оформлюються протоколом, який підписується представниками Виконавця.

7.4. Результати визначення Переможців, тобто, інформація про Переможців буде розміщена на сайті http://promo.ontex.com.ua

7.5. Під час кожного визначення Переможців визначається також 3 (три) резервних Переможці.

7.6. Після визначення Переможців Виконавець телефонує таким Переможцям протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати проведення визначення Переможців для обговорення деталей отримання Подарунків.

7.7. Якщо за результатами п’яти спроб протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати визначення Переможця з ним не вдалося зв’язатися та/або він відмовився від виконання обов’язків, зазначених в п.8.5. та 8.6. Правил та/або не здійснив їх у зазначений строк, то вважається, що такий Учасник втратив право одержати Подарунок. При цьому Виконавець має право визначити Переможцем наступного зі списку резервних Переможців.

7.8. Результати визначення Переможців, оприлюднені Виконавцем, є остаточними, оскарженню не підлягають і не можуть бути змінені, окрім випадків, передбачених цими Правилами.

7.9. Імена та прізвища переможців будуть розміщені на сайті http://promo.ontex.com.ua протягом 5 (п’яти) днів з дня визначення переможців.

 

 1. Порядок і термін отримання Подарунків

8.1. Подарунки будуть відправлені за рахунок Виконавця через кур’єрську службу на адресу, яка була повідомлена Переможцем по телефону. Подарунки будуть відправлені на вiддiлення «Нової пошти», яке надасть Переможець, протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту виграшу Подарунку. Якщо Переможець повідомив неточні/неправдиві персональні дані (ім’я, адресу, телефон), вважається, що відповідний Переможець відмовився від отримання Подарунка. Жодна компенсація у такому разі не передбачена.

8.2. При виникненні необхідності відправити Виконавцю фотокопію ідентифікаційного коду або унікальних кодів Переможець повинен відправити електронний лист на адресу ontexpromo@gmail.com

8.3. Організатор не здійснює доставку Подарунків в зону антитерористичних операцій та на тимчасово окуповані території в силу дії Закону України від 02 вересня 2014 року N 1669-VII «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції» та Закону України від 15 квітня 2014 року N 1207 «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України». Переможці отримують Подарунки після узгодження з Організатором порядку доставки Подарунку за телефоном, зазначеним в контактних даних переможця.

8.4. До моменту вручення Подарунка Переможцю необхідно надати письмову згоду на обробку та використання персональних даних з метою висвітлення результатів Акції.

8.5. Під час отримання Подарунка Переможцю необхідно показати уповноваженому представнику Виконавця оригінал або копію паспорта (всі сторінки) та оригінал акційного коду, який засвідчує придбання Акційної продукції. Виконавець гарантує, що документи, які надаються для отримання Подарунка не будуть використовуватись Виконавцем з іншою метою, окрім як для виконання своїх зобов’язань та реалізації своїх прав за цими Правилами.

8.6. Обов’язковою умовою одержання Подарунка є згода Переможця на здійснення фотозйомки та розміщення фотозвіту про вручення Подарунка у рекламних матеріалах Організатора.

8.7. Вручення Подарунка допускається лише особі, яка отримала на нього право згідно з умовами цих Правил і виключно в порядку, встановленому даними Правилами. У випадку, якщо Переможець з яких-небудь причин не може отримати Подарунок особисто, такий Переможець не має права передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.

8.8 моменту вручення Подарунка Переможець самостійно вживає усіх заходів для використання належного йому Подарунка.

8.10. Виконавець і пов’язані з організацією Акції особи не несуть відповідальність за подальше використання Переможцем Подарунка після його вручення та/або за неможливість відповідним Переможцем скористатись наданим Подарунком з будь-яких причин. З моменту вручення Подарунка Переможцю Виконавець й пов’язані з Акцією особи не відповідають за життя, здоров’я та безпеку Переможців під час використання Подарунка та не приймають участі у вирішенні суперечок з цього приводу.

8.11. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною умовою отримання Подарунка. Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє відповідного Переможця права на отримання належного йому Подарунка. При цьому Переможець вважається таким, що відмовився від отримання відповідного Подарунка та не має права на отримання від Виконавця будь-якої компенсації.

8.12. Переможець автоматично втрачає набуте ним право на отримання Подарунка без будь-яких компенсацій та/або можливості заміни на інший Подарунок у таких випадках, не залежно від того, у який час стали відомими вказані обставини:

— якщо уповноважені представники Виконавця, використовуючи контактні дані (номер мобільного телефону) Переможця, не зможуть зв’язатися з Переможцем для підтвердження можливості отримання Подарунка, визначення часу та місця вручення Подарунка з незалежних від Виконавця обставин;

— якщо Переможець не буде дотримуватись умов цих Правил;

— якщо Переможець заявив про свою відмову від отримання Подарунка;

— у разі пред’явлення Учасником оригіналів чужих документів відповідно до вимог п. 8.5. цих Правил;

— ненадання оригінала обо копії паспорта та оригінала акційного коду, який засвідчує придбання Акційної продукції;

— якщо Переможець відмовляється взяти участь у фотозйомці та не дає згоду на розміщення фотозвіту про вручення Подарунка у рекламних матеріалах Організатора;

— у разі неналежного виконання умов цих Правил.

8.13. Подарунок Акції вважається врученим з моменту його отримання Переможцем від уповноважених представників Виконавця, про що складається Акт прийому-передачі.

8.14. У разі неможливості вручення Подарунка він визнається незатребуваним. При цьому відповідний Подарунок не може бути затребуваним Переможцем повторно. Грошова та/або будь-яка інша компенсація Подарунка не видається.

8.15. Заміна Подарунків грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заміна Подарунків на будь-які інші Подарунки не допускається.

 

 1. Права та обов’язки Учасника

9.1. Права Учасника:

9.1.1. Ознайомитися з Правилами.

9.1.2. Взяти участь в Акції згідно з цими Правилами.

9.1.3. Отримати інформацію про зміни в Правилах.

9.2. Обов’язки Учасника:

9.2.1. Виконати умови Правил.

9.2.2. Для отримання Подарунків Учасник зобов’язаний виконати всі дії, зазначені в розділі 6 цих Правил.

9.2.3. Фактом реєстрації для участі в Акції Учасник надає Виконавцю право на використання його зображення, персональних даних, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього, пов’язаних з його участю в Акції під час розповсюдження рекламної інформації про Акцію на необмежений термін, без обмеження території та без виплати будь-яких винагород за таке використання.

 

 1. Права та Обов’язки Виконавця.

10.1. Обов’язки Виконавця:

10.1.1. Провести Акцію відповідно до Правил .

10.1.2. Надіслати Подарунки Учасникам, які правильно виконали всі умови цих Правил.

10.1.3. Створити інформаційну веб-сторінку http://promo.ontex.com.ua та забезпечити її належне функціонування, а саме можливість реєстрації унікальних кодів у період проведення Акції.

10.2. Права Виконавця:

10.2.1. Виконавець користується усіма правами, передбаченими цими Правилами та чинним законодавством України.

10.2.2. Відмовити у видачі Подарунка Учасникам:

— які не виконали всі умови цих Правил правильно та повністю;

— які не відповідають вимогам цих Правил.

 

 1. Способи та порядок інформування Учасників про строки та умови її проведення

 

11.1. Інформування Учасників та потенційних учасників Акції про умови участі відбувається на сайті: http://promo.ontex.com.ua У разі продовження терміну проведення Акції, збільшення кількості Подарунків або інших змін, Організатор публікує додаткові зміни та нові правила на сайті http://promo.ontex.com.ua .

11.2. У разі дострокового припинення проведення Акції, повідомлення про це буде опубліковане Організатором на сайті http://promo.ontex.com.ua

11.3. Будь-яку інформацію про Акцію Учасники можуть отримати, надіславши листа на електронну адресу ontexpromo@gmail.com, та отримати відповідь з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 18:00.

 

 1. Інші умови

12.1. Подарунки не видають за умови невиконання Учасником цих Правил або будь-якого їх положення.

12.2. Рішення Виконавця з усіх питань, що пов’язані з проведенням Акції, є остаточними та перегляду не підлягають.

12.3. Виконавець залишає за собою право розміщувати додаткову інформацію про Акцію.

12.4. Виконавець залишає за собою право призупиняти або відмовляти у видачі Подарунків Учасникам у разі:

12.4.1. Якщо адреса з кодами зареєстровані на юридичну особу.

12.4.2. Якщо Учасник зареєстрував код в інший період, відмінний від Акційного періоду, який вказано в цих Правилах.

12.4.3. Якщо Учасник не може на вимогу Виконавця пред’явити оригінал акційного коду, що підтверджує придбання Учасником Акційної Продукції в Акційний Період.

12.4.4. Якщо Учасник надав Виконавцю не всю інформацію, передбачену цими Правилами.

12.4.5. Якщо Учасник порушив інші положення цих Правил, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

12.5. Виконавець не несе відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з реєстрацією Учасників та деякими іншими питаннями.

12.6. Виконавець залишає за собою право не вступати в письмові переговори або в будь-які інші контакти з Учасниками.

12.7. Правилами не передбачено зберігання незатребуваних Подарунків і можливість їх видачі після закінчення терміну, передбаченого цими Правилами. Усі незатребувані Подарунки залишаються у Виконавця Акції, які він може використовувати на власний розсуд та на розсуд Організатора Акції.

12.8. Зобов’язання Виконавця щодо якості Подарунків, передбачених у розділі 5 цих Правил, обмежені гарантіями, представленими їх виробниками.

12.9. Факт реєстрації на сайті чи за домопогою електронної пошти, так, як і факт участі в Акції, означає повну згоду Учасників із цими Правилами, зокрема безумовну згоду з тим, що:

12.9.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує цим свою згоду на безоплатне використання та обробку наданої ним про себе інформації Виконавцем з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою й методами, що не порушують чинне законодавство України (також і передання третім особам), зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, також, не обмежуючись, на право публікації (зокрема його імені та зображення) у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю в ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (зокрема рекламного змісту) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання. Таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем або Організатором та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається в трактуванні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

12.9.2. Беручи участь у Акції, персональні дані Учасників, а саме: номер телефону, ПІБ, адреса, дата народження та інші дані, що вимагають ці правила для одержання Подарунків, будуть опрацьовані Виконавцем лише в цілях реалізації Акції, і можуть бути оголошені/передані третім особам лише в тому обсязі, який необхідний для участі в Акції або передбачений чинним законодавством України.

12.9.3. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації (зокрема й щодо контактів із ними).

12.10. У тому разі якщо Подарунки повернено з причини «відмови від отримання», вони не можуть бути повторно затребувані їх власником. Претензії щодо неотримання таких Подарунків не приймаються.

12.11. Для виконання зобов’язань щодо надсилання Подарунків Виконавець має право вимагати від Учасника надання інформації, передбаченої і необхідної для здійснення таких дій. Повна або часткова відмова Учасника в наданні вищезазначеної інформації автоматично звільняє Виконавця від зобов’язань стосовно вручення йому Подарунка.

12.12. Виконавець та Організатор на власний розсуд можуть визнати недійсними всі заявки на участь (реєстрацію), а також подальшу участь в цій Акції будь-якої особи, яка підробляє або отримує вигоду від підробки процесу реєстрації, або проведення Акції, або діє, порушуючи ці Правила, діє деструктивним чином, або скоює дії, метою яких є надокучання, образа, погрози та завдання клопоту будь-якій іншій особі, яка може бути пов’язана з цією Акцією.

12.13. Усі Учасники самостійно оплачують усі витрати на телекомунікаційні послуги, які вони можуть зазнати у зв’язку з їхньою участю в Акції, як абоненти відповідних мереж операторів зв’язку.

12.14. У разі відмови Учасника від отримання Подарунка, такий Учасник втрачає право на отримання такого Подарунка від Виконавця чи Організатора.

12.15. Виконавець не несе відповідальності в разі відправлення Подарунка за неправильною адресою або не тому адресату внаслідок надання Учасником нечітких або помилкових даних.

12.16. Виконавець не несе відповідальності за подальше використання Подарунка Учасником після його отримання. З моменту отримання Подарунка Учасником останній відповідає за наслідки його використання, втрату або псування.

12.17. Отримання Подарунка допускається винятково тими особами, які повністю виконали всі умови цих Правил і одержали відповідне право згідно з Правилами.

12.18. Якщо з будь-якої причини будь-який аспект цієї Акції не можна виконати так, як це передбачено планом, зокрема і через наслідки, спричиненні зараженням комп’ютерними вірусами, неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, технічними неполадками або будь-якою іншою причиною, що знаходиться поза межами контролю Виконавця та Організатора, яка спотворює або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення Акції, Виконавець та Організатор може на власний розсуд анулювати, припинити, змінити або тимчасово припинити проведення Акції, або ж визнати недійсними будь-які реєстрації.

12.19. Терміни, що використовуються в цих Правилах, стосуються винятково цієї Акції.

12.20. Усі відносини, що стосуються проведення цієї Акції, регулюються згідно з чинним законодавством України. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих правил, і при неврегульованих правилами спірних питаннях, остаточне рішення ухвалює Організатор. Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних із проведенням Акції, є остаточними й не підлягають перегляду. Результати Акції не підлягають перегляду.

12.21. Виконавець залишає за собою право вимагати пред’явлення оригіналів акційних кодів, що підтверджують придбання Учасником-власником унікального коду, Акційної Продукції в Акційний Період, до моменту визначення номера телефону Учасника таким, що здобув право на отримання Подарунку, у кожного Учасника-власника акційного коду. Якщо Учасник-власник акційного коду не може пред’явити акційний код Виконавцю, незалежно від причин, що унеможливлюють пред’явлення таких акційних кодів, Виконавець має право не вручати Подарунок такому Учаснику.